Vše má svou životnost...

Kdy kontrolu provádět, jak probíhají pravidelné revize a co od nás můžete očekávat, se dočtete níže. 


 

Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu, výrobek nepoužívejte, pokud si nejste jisti, že by to bylo bezpečné. OOPP používejte vždy podle návodu přiloženého k výrobku.

V každém případě je nutné provádět pravidelné revize OOPP, při nichž se ověří, zda je skutečně bezpečné je i nadále užívat. Na pomůcky může působit mnoho vlivů, ať už jde o způsob skladování nebo například nedbalost při zacházení. 

  

Jak revize probíhá*

  1. Napíšete našemu reviznímu technikovi
  2. Ten vás zkontaktuje a domluví s vámi cenu, termín i způsob revize
  3. Revizi provede v dohodnutém rozsahu
  4. V případě, že je vše v pořádku, nalepí technik revizní štítek s datem následující revize
  5. Dostanete záznam o provedené revizi 

 *OOPP si můžete nechat zkontrolovat spolu se systémem zachycení pádu, pokud ho máte od nás. Domluvte se s revizním technikem.

 

Objednávejte na revize@roofix.cz

Zpět do obchodu